سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ گلستان

جواد حاتمی

بنام خداوند جان وخرد
بنده جواد حاتمی متولد 1358 ، ساکن استان گلستان هستم .فارغ التحصیل رشته حقوق
در مقطع کارشناسی و همچنین مربی رسمی سبک سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ
دارای کمربند مشکی دان 4 قصد دارم این وبلاگ را به یاری حق و شما دوستان گرامی
به این دنیای مجازی عرضه نمایم.

طبقه بندی موضوعی
بنام خدا

اینجانب جواد حاتمی متولد 1358 کارشناس حقوق ، متاهل دبیر سبک سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ استان گلستان هستم. با رزومه ورزشی ذیل :

مدارک فنی و مربیگری

مربی و داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی جمهوری اسلامی ایران
مربی رسمی فدراسیون بوکس آماتور جمهوری اسلامی ایران
مربی سبک کیک بوکسینگ فول کنتاکت WKA
کمربند مشکی دان 2 کیک بوکسینگ فول کنتاکت WKA
مربی سبک سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ I.S.K.O
کمربند مشکی دان 4 سبک سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ I.S.K.O
آموزشیار بین المللی کیک بوکسینگ

سوابق اجرائی و مربیگری

کمک مربی دفاع شخصی پرسنل پایور ناجا و فرزندان استان گلستان
مربی دفاع شخصی نیروهای حفاظت فیزیکی ادارات و نگهبانان محله استان گلستان
مربی  اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی شهرستان گرگان
نماینده سابق ورزشکاران در مجمع عمومی هیئت رزمی استان گلستان

مربیان


 حسین مجریان         ووشو                                      سالهای    72الی76
بهرام ملاح                //                                            //        76 الی 78
رضا امیری               کیک بوکسینگWKA                   سال های 79 الی 81
مهدی شاهی           دفاع شخصی آی کی دو             سالهای 79 الی 80
رضا منوچهری           سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ        از سال 80 تاکنون

سوابق قهرمانی

استانی                                                                                 
نایب قهرمان تالو استان مازندران  سال 73                               
قهرمان تالو شرق مازندران          //    74                                 
قهرمان تالو استان گلستان ( کردکوی) // 75                            
قهرمان تالو استان گلستان (بندر ترکمن) // 77                          
قهرمان سان دا استان گلستان  // 75                                       
قهرمان سان شو استان گلستان  // 76                                     
قهرمان کیک بوکسینگ    // 82                                                 
قهرمان موی تای استان گلستان // 82                                        
قهرمان تاب کاراته استان گلستان // 82                                     
قهرمان کیک بوکسینگ استان گلستان // 83
قهرمان فول کنتاکت استان گلستان //86کشوری


قهرمان کیک بوکسینگ کشور         سال 82  گرگان

عنوان سوم کیک بوکسینگ کشور   //   83   کرج

قهرمان کشور کاپ آزاد مرد طلائی جام ایوار // 83 گرگان

قهرمان کشور کاپ آزاد مرد طلائی   // 84 گرگان

قهرمان هنرهای رزمی کشور // 84 تهران

عنوان سوم کشور کاپ آزاد مرد طلائی  // 85 گرگان

عنوان سوم کشور کیک بوکسینگ // 85 گرگان

نایب قهرمان کیک بوکسینگ کشور   // 87 بوشهر

قهرمان هان مودو کشور // 88 گرگان

عضو ثابت تیم کیک بوکسینگ استان گلستان اعزامی به مسابقات کشوری در اوزان 51-52-54
قهرمان تورنمت بین المللی کاپ آزاد کشور ترکیه ( استانبول  ) W.M.A.O  2005